Тестоделител Div

Тестоделител  Div
Делителят на JAC няма нужда да си изгражда име. Базиран на конструкция за тежка работа, той ще се погрижи тестото да е добре и точно разделено, дори и при интензивна индустриална употреба.

Попитайте за цена и повече информация за това оборудване:

Модели 20 16
Тегло(кг) 230 230
Капацитет 20 къса от 100 до 900 гр. 16 къса от 100 гр. до 1150 гр.
Консумация(kW) 2,2 2,2