Тестоделител MSE

Тестоделител  MSE
Този делител,намира широко приложение,тъй-като е пригоден за работа с различни видове теста,включително и за рязане на платки за пасти. Рязането е хидравлично имашината се изключва след всеки цикъл. Големината на късовете е в зависимост от модела.

Попитайте за цена и повече информация за това оборудване:

Модели MSE MSE37M MSE19
Размери 54/62/116 54/62/116 54/62/116
Тегло(кг) 210 244 244
Капацитет 37бр от 30 до 130гр 37бр от 40 до150гр 19бр от90 до 300гр
Консумация(kW) 0,75 0,75 0,75