Тестоделител SMT 8,8A,15,15A,20,20A,30,30A

Тестоделител  SMT 8,8A,15,15A,20,20A,30,30A
Това е ръчен пресов делител.Големината на късовете е в зависимост от модела.Моделите обозначени с А са за ползване на маса,а останалите са на поставка.

Попитайте за цена и повече информация за това оборудване:

Модели SMT8A SMT15 SMT20 SMT20A SMT30
Размери 15/79/80 50/60/100 75/79/154 15/79/154 50/60/100
Тегло(кг) 134 170 146 134 170
Капацитет 8бр 100-1000гр 15бр 50-200гр 20бр 45-400гр 20бр 45-400гр 30бр 30-100гр