Тестоделител SV

Тестоделител  SV
Моделите тестоделители SV,се характеризират с висока производителност и надеждност.Имат възможност за регулиране на скороста на делене и теглото на изделията.Опростената поддръжка и почистване са предимство. Обемните делители са най-разпространени.Регулирането на височинота на конвейрният колан,позволява свързването на машината в поточна линия с непрекъснат режим на работа.В зависимост от модела варира и големината на заготовката.

Попитайте за цена и повече информация за това оборудване:

Модели SV90 SV110 SV125 SV140 SV150 SV170 SV230
Размери 195/63/176 195/63/176 195/63/176 195/63/176 195/63/176 195/63/176 212/66/176
Тегло(кг) 490 490 490 490 490 590 940
Капацитет от 50 до 500гр от80 до800гр 100 до 1000гр 200 до 1350 250 до 1600гр 400 до 1800гр 1000до 4000гр
Скорост 900-2700бр на час 960-2700бр на час 960-2700бр на час 960-2700бр на час 960-2700бр на час 960-2700бр на час 480-900бр на час
Консумация(kW) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2