Хлебонарезна машина SPEED

Хлебонарезна машина  SPEED
Неголяма промишленна машина за непрекъснат режим на работа. Опростената и компактна конструкция ежедневно гарантира качественна и производителна работа.Операторът получава нарязаният хляб и може до опакова над 500 бр на час.Рампата за подаване на хляб се доставя по заявка. Монтира се от задната страна на конвеирната лента и позволява доста да се увеличи зоната за зареждане.

Попитайте за цена и повече информация за това оборудване:

Модели SPEED
Размери 1220/2270/1170
Тегло(кг) 270
Капацитет от8до16мм дебелина на филийките
Консумация(kW) 0,49